רישיון נהיגה לטרקטור
 • תחילת לימוד בגיל 15- יש להגיע עם אחד ההורים למשרד הרישוי
 • חדות ראייה 6/12 בעין אחת לפחות
 • עמידה בבדיקות רפואיות
 • סיום קורס עיוני ומעשי לטרקטור, בבתי ספר מאושרים לנהיגת טרקטור
 • הצלחה בבחינות

תוכנית הלימודים והשעות

לימודי חוק ומשפט
סה"כ44 שעות
דיני תעבורה ובטיחות 18 שעות
הכרת הטרקטור 14 שעות
גרירת גרורים והובלת מטענים 1   שעות
בטיחות בהפעלת טרקטורים וכלים חקלאיים 4   שעות
טיפול בתאונות 2   שעות
כיבוי אש 2   שעות
עזרה ראשונה 2   שעות
מבחן מסכם 1   שעות

תנאים מוקדמים
 • מלאו לו 15 שנים
 • הציג אישור רפואי בטופס שקבעה רשות הרישוי או על פי הוראותיה

דרישות כניסה
 • הפניה ממשרד הרישוי
בחינות
 • מבחן עיוני בדיני תעבורה
 • מבחן מעשי על-ידי בוחן מוסמך לטרקטורים
תעודת
 • תעודת גמר
 • רישיון נהיגה לטרקטור, יינתן בגיל 16