תנאים מוקדמים
 • גיל 21
 • רישיון נהיגה לרכב פרטי במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • אין לגביו רישום פלילי של הרשעה בעבירה, שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן התעודה המבוקשת, אלא אם חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש על תנאי) או מיום תשלום הקנס - אם היה העונש קנס
 • אין פניה של משטרת ישראל אל רשות הרישוי, כי קיים לגביו חשש, שבעיסוקו על התעודה המבוקשת יש כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • לא הוגש נגדו כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת רשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה
 • לא היה פסול מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא חלה לגביו, במועד הגשת הבקשה, תקופת פסילה על תנאי של רישיון הנהיגה
 • לא הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר בעבירה לפי חוק הפקוח על מצרכים ושירותים, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה

תוכנית הלימודים והשעות

נושאשעות
סה"כ 132 שעות
קורס יחודי בעזרה ראשונה 44 שעות
נושאי טיפול השייכים לעזרה רפואית ראשונה כגון:
זריקות, עירויים, תרופות, ערכות מכשירים לניתוחים קטנים ועוד
44 שעות
קבלת לידה באמבולנס 6   שעות
התקפי לב, סכנות וטיפול 7   שעות
יחסי ציבור ותלונות הציבור 3   שעות
מבנה מד"א ותפקידו 3   שעות
דיני תעבורה, הוראות נהיגת רכב בטחון מסוג אמבולנס, הכרת
הרכב ונהיגה בתנאים מכבידים
18 שעות
זכויות וחובות נהג אמבולנס, קשר וטפסים (יומן וכו', לפעולת הסניף) 4   שעות
הכרת האמבולנס (מעשי) ואיתור תקלות 3   שעות


תעודות והיתרים
 • תעודת סיום הקורס ממגן דוד אדום
 • רישום לנהיגת רכב בטחון ברישיון נהיגה

הוצאת היתר לאמבולנס

על הנהג להגיע למשרד הרישוי המחוזי עם טופס רש"ל 18 (טופס ירוק) מלא, כולל בדיקות רפואיות, תעודת זהות, רישיון נהיגה ואישור ממד"א אשר ביצע את הקורס לאמבולנס.
במשרד הרישוי יתקבל רישיון הנהיגה הזמני כולל תוספת ההיתר ולאחר כחודשיים יתקבל הרשיון הקבוע כולל ההיתר.