תנאי קבלה
על המבקש היתר לנהיגת רכב כיבוי, לעמוד בתנאים הבאים:
 • גיל 21
 • ותק שנתיים בדרגת רישיון למשא (03)
 • אין למבקש רישום פלילי של הרשעה בעבירה, שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן התעודה המבוקשת, אלא אם חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין אם היה העונש על תנאי או מיום תשלום הקנס - אם היה העונש קנס
 • אין פניה של משטרת ישראל אל רשות כי קיים לגביו חשש, שבעיסוקו על פי התעודה המבוקשת יש כד לפגוע בביטחון המדינה
 • לא הוגש נגדו כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה
 • לא היה פסול מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא חלה לגביו, במועד הגשת הבקשה, תקופת פסילה על תנאי של רישיון הנהיגה
 • לא הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר בעבירה לפי חוק הפקוח על מצרכים ושירותים, למעט עבירות חניה בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה
 • סיום קורס כמפורט

קורס נהגי רכב כבד למשא מעל 15 טון

קורס בסיסי לרכב משא כבדשעות
סה"כ 170 שעות לא כולל בחינות
דיני תעבורה 28 שעות
מסמכי הובלה 24 שעות
נהיגה נכונה לרכב כבד 18 שעות
הכרת הרכב 4   שעות
טעינה ופריקה 24 שעות
עזרה ראשונה 18 שעות
החלקה ובלימות חירום מעשי 4   שעות

מבחנים
 • כמקובל בקורס להכשרת נהגי רכב כבד
 • מבחן מעשי ברכב כיבוי אש על-ידי בוחן שהוסמך על-ידי אגף הרישוי
הערה: בוגר הקורס יקבל היתר זמני וישמש כנהג מתלמד ברכב כיבוי אש במשך שנה, ורק לאחר מכן יקבל היתר קבוע מרשות הרישוי.

הוצאת היתר לרכב כיבוי אש ורכב ביטחון

על הנהג להגיע למשרד הרישוי המחוזי עם טופס רש"ל 18 (טופס ירוק) מלא, כולל בדיקות רפואיות, תעודת זהות, רישיון נהיגה וטופס מתחנת כיבוי האש על בקשה להענקת היתר זמני לנהיגה ברכב בטחון.
במשרד הרישוי יתקבל רישיון הנהיגה הזמני כולל תוספת ההיתר ולאחר כחודשיים יתקבל הרשיון הקבוע כולל ההיתר.