משרד התחבורה, אגף הרכב ושירותי תחזוקה מבקש להביא לידיעת הציבור על החלפת לוחית רישוי פגומה.

הוראת נוהל מס' 31 מיום 17.03.2016, קובעת כי בעת זיהוי של לוחית רישוי פגומה במהלך מבחן השנתי לרכב בגין הפרדה בין שכבת הציפוי העליונה, לגוף הלוחית ו/או דהיית הצבע הצהוב כל עוד הינם בתוך תקופת 5 שנים מיום ייצור הלוחית, תוחלף הלוחית במכון הרישוי ללא עלות כספית.

כיצד ניתן יהיה לזהות את תאריך ייצור הלוחית?

כיצד ניתן יהיה לזהות את תאריך ייצור הלוחית