פניה מקוונת להנהלת אגף הרישוי או מחוז משרד הרישוי בנושא רישוי רכב ונהיגה אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול 5678*.