ניתן לשלם רישיונות נהיגה ורכב בעמדת שירות עצמי רשיומט באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון ולהנפיק במקום רישיון נהיגה זמני או רישיון רכב משולם.

ניתן לפנות למרכז מידע ארצי רישוי קול בטלפון 5678* ולבצע תשלום בכרטיס אשראי דרך נציג שירות או באמצעות מענה ממוחשב 24 שעות ביממה. עדכון התשלום הוא מיידי.

ניתן לבצע תשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון.

לתשלום אגרת רישיון רכב
לאחר ביצוע התשלום ניתן לגשת לכל מכון רישוי בארץ ולבצע מבחן רישוי שנתי (טסט) בצירוף חידוש הרישיון שבידך וללא אסמכתא לתשלום.
לתשלום אגרת רישיון נהיגה
לפני ביצוע התשלום ניתן להתנסות בסימולטור תשלום. עדכון התשלום הוא מיידי. אישור התשלום המופיע על המסך אינו משמש רישיון נהיגה זמני.

תשלום בסניפי בבנק הדואר

תשלום אגרות הרישוי בסניפי הדואר יכול להיעשות רק במזומן או בשיק, ולא בכרטיס אשראי, וככל שיש בדואר תשלומים של אגרות אלו באמצעות כרטיסי אשראי, הדבר מבוסס על התקשרות לחברת כרטיסי האשראי ובכפוף לתנאי התקשרויות אלה. עדכון התשלום דרך בנק הדואר לוקח 14 ימי עסקים.

תשלום בסניפי הבנקים

ניתן לפנות לסניף הבנק עם רישיון הנהיגה הזמני או רישיון הרכב ולשלם את אגרת הרישוי. עדכון התשלום דרך הבנק לוקח 14 ימי עסקים.