ניתן לשלם רישיונות נהיגה ורכב בעמדת שירות עצמי רשיומט באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון ולהנפיק במקום רישיון נהיגה זמני או רישיון רכב משולם.