ניתן לבצע תשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון.

לתשלום אגרת רישיון רכב
לאחר ביצוע התשלום ניתן לגשת לכל מכון רישוי בארץ ולבצע מבחן רישוי שנתי (טסט) בצירוף חידוש הרישיון שבידך וללא אסמכתא לתשלום.
לתשלום אגרת רישיון נהיגה
לפני ביצוע התשלום ניתן להתנסות בסימולטור תשלום. עדכון התשלום הוא מיידי. אישור התשלום המופיע על המסך אינו משמש רישיון נהיגה זמני.