תשלום בסניפי בבנק הדואר

תשלום אגרות הרישוי בסניפי הדואר יכול להיעשות רק במזומן או בשיק, ולא בכרטיס אשראי, וככל שיש בדואר תשלומים של אגרות אלו באמצעות כרטיסי אשראי, הדבר מבוסס על התקשרות לחברת כרטיסי האשראי ובכפוף לתנאי התקשרויות אלה. עדכון התשלום דרך בנק הדואר לוקח 14 ימי עסקים.

תשלום בסניפי הבנקים

ניתן לפנות לסניף הבנק עם רישיון הנהיגה הזמני או רישיון הרכב ולשלם את אגרת הרישוי. עדכון התשלום דרך הבנק לוקח 14 ימי עסקים.