תחנת צילום לרישיון הנהיגה
מפעיל שירות: פמי פרמיום
ימים ושעות קבלה
א'- ה' 09:00-14:00, 16:00-20:00

התחנה לא תהיה פעילה מהיום יום א' (03/09/17) עד יום ג' ( 05/09/17 ) כולל

הדפסה