תחנת צילום לרישיון הנהיגה
מפעיל שירות: פמי פרמיום
ימים ושעות קבלה
א'- ה' 09:00-14:00, 16:00-20:00

תחנת הצילום לא תהיה פעילה מיום א' 25.06.2017 עד יום ג' 27.06.2017 כולל.

הדפסה