אגף הרכב ושירותי תחזוקה פרסם את הוראת נוהל מספר 022/15 - העברת כלי רכב משומשים מהנמלים למעבר ירדן אשר נועדה להסדיר את אופן ודרך שינוע משאיות ואוטובוסים ישנים מהנמלים לירדן. תוך שימת דגש על הבטיחות בתנועתם ועל המטען שהם נושאים.

אמיל מכס המתקשר עם אחד מקציני הבטיחות מתבקש לשלוח פקס לתחום קציני בטיחות על מנת לבחון העסקתו של זה ביחס להיקף המשרה בה הוא משמש כקצין בטיחות בתעבורה.
את הבקשות יש להעביר לפקס מספר 03-9545469.