כתב הסמכה לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה יינתן לאדם אשר סיים בהצלחה קורס קציני בטיחות בתעבורה המאושר על ידי הרשות ובהתאם לתוכנית הלימודים שאושרה על ידיה. על אדם המבקש להשתלב במסגרת קורס קציני בטיחות בתעבורה לפנות למפקח המחוזי על בתי הספר לנהיגה עם המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 1 "תנאים למבקש תעודת הסמכה לקציני בטיחות בתעבורה".
ציון הסף לקורס קציני בטיחות בתעבורה - עדכון
החל מיום 08.04.2018 ציון הסף במבחן האישיות הנדרש לצורך קבלת כתב הסמכה לקצין בטיחות בתעבורה והמהווה כתנאי להכשרה לקצין בטיחות בתעבורה, יעמוד על ציון 6.

על המבקש כתב הסמכה לקצין בטיחות בתעבורה לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • תושב ישראל
 • בוגר 12 שנות לימוד לפחות (יש להציג תעודה מקורית), מהן 3 שנות לימוד בבית-ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב, או השכלה תיכונית מקבילה (רשות הרישוי רשאית לפתור מבקש מחובה זו באם לדעתה הוא בעל ניסיון מספיק במכונאות רכב)
 • היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה
 • בעל רישיון נהיגה מדרגה C1 ומעלה
 • עסק במשך 3 שנים רצופות באחד ממקצועות התחבורה, כפי שקבעה רשות הרישוי, ובידו תעודה סוג 2 במכונאות רכב ממשרד התמ"ת
 • עמד בהצלחה במבחן התאמה אישיותית
 • סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות, בהתאם לתוכנית הלימודים שאישרה רשות הרישוי
 • עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתוכנית בחינות שנקבעה ואושרה על ידי רשות הרישוי
שלבים בתהליך לקבלת כתב הסמכה כקצין בטיחות בתעבורה
 1. מבחן התאמה אישיותית
 2. סיום הקורס לקציני בטיחות בהתאם לתוכנית הלימודים שאישרה רשות הרישוי בהצלחה
 3. עמידה בבחינות הגמר ובכל דרישות הקורס בהצלחה
 4. קבלת תעודת גמר ממשרד התמ"ת על סיום הקורס
 5. קבלת כתב הסמכה כקצין בטיחות בתעבורה

אחד התנאים לקבלת תעודת סיום וכתב הסמכה לקציני בטיחות בתעבורה הוא הגשת פרוייקט גמר.
להלן רשימת הפרויקטים אשר הוגשו ואושרו במסגרת קורס קציני בטיחות בתעבורה ב- 5 שנים האחרונות:
רשימת הפרויקטים

תוכנית הלימודים בקורס להכשרת קציני בטיחות בתעבורה

פירוט מקצועות/נושאיםשעות לימודהערות
עיונימעשיסה"כ
סה"כ66842730 

מקצועות ליבה

עבודת קצין הבטיחות

112   112  
תפקיד קצין בטיחות 56   56  
אתיקה 8   8 כולל מניעת הטרדה מינית.
הכרת גף קציני בטיחות 4   4 אין חובת בחינה. יש חובת נוכחות מלאה.
פעילות מול המשטרה 4   4
נהלים ושיטות דיווח 24   24  
שיטות להדרכת נהגים 16   16  

הגורם האנושי בנהיגה

40   40 כולל היבטים פסיכולוגיים ורפואיים בנהיגה

תחבורה ותנועה

162 2 164  
הנדסת תנועה 28   28  
דיני תעבורה 48   48  
הסעת נוסעים וילדים 8   8  
חילוץ וגרירה 8   8  
טעינה ופריקה 16   16  
חומרים מסוכנים 8   8  
נהיגה מתקדמת ויציבות הרכב 6 2 8 2 שעות לתלמיד בקבוצה של 3 (סה"כ 6 לקבוצה). עד זמינות מגרשי הדרכה יש להמיר בשעות עיוניות.
נהיגה מונעת 20   20  
נהיגה נכונה 20   20  

שמאות רכב וביטוח

60   60  
עקרונות שמאות רכב 16   16  
ביטוח רכב 16   16  
חקירה ושחזור תאונות דרכים 28   28  

מערכות ברכב

72 40 112  
מערכת מתקדמת ברכב 60   60  
אופנים, צמיגים ואבובים 12   12  
אבחון ואיתור תקלות ברכב   40 40 כולל הכנה עיונית על פי הנחיות המפקח הארצי ובשיתוף עם מכון רישוי מוסמך - מצבים לפסילת רכב לתנועה. אין חובת בחינה. יש חובת נוכחות מלאה.

פרויקט גמר

16   16  

מקצועות תשתית

ארגון ומשאבי אנוש

104    104  
יחסי אנוש 8   8  
חשבונאות ותמחיר 24   24  
תקצוב ומימון 8   8  
כלכלת תחבורה 20   20  
תכנון וארגון 28   28  
קבלת החלטות 16   16  

נגישות למוגבלים

4   4 אין חובת בחינה. יש חובת נוכחות מלאה.

מקצועות תומכים

בטיחות

30    30  
כיבוי אש 4   4  
עזרה ראשונה 18   18  
עבודה בגובה 4   4 לפי תכנית לימודים של מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת.אין חובת בחינה. יש חובת נוכחות מלאה.
איכות הסביבה וזיהום אויר 4   4 אין חובת בחינה. יש חובת נוכחות מלאה.

ידיעת הארץ

 24   24  

כישורי עבודה

הכרת המחשב

40   40  

אנגלית טכנית

24   24