הדפסה

מביקורות הנערכות ע"י גף קציני בטיחות בתעבורה, עולה כי לא מתבצעות הדרכות לנהגים ולנוהגים ברכבי החברות בכל הנוגע לדינים ותקנות התעבורה וידיעות נוספות. לפיכך, יש להקפיד, לפעול וליישם באופן שוטף בנושא מתן הדרכות הן לנהגי החברה ובדגש על בני משפחה.

להלן הנחיות ונהלים שנקבעו ע"י גף קציני בטיחות בתעבורה בנוגע להדרכות נהגים ומעקב אחר תלונות המתייחסות לנהיגת נהגים (המועסקים ע"י המפעל או נוהגים ברכבו):


 שם הנוהל 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
  שימוש בחותמת קציני בטיחות בתעבורה – אזהרה  להורדה שימוש בחותמת קציני בטיחות בתעבורה – אזהרה
  הדרכת נהג מקצועי - הכרת הרכב  להורדה הדרכת נהג מקצועי - הכרת הרכב