1להלן תנאי הקבלה לקורס מכינה מערכות רכב (יש להציג תעודות/ אישורים מקוריים):
 • א. הצגת תעודת 12 שנות לימוד
 • ב. רישיון נהיגה מדרגה c1 לפחות
 • ג. עמידה בלפחות מאחד התנאים הר"מ:
  • עוזר קצין בטיחות שעסק בתפקיד זה לפחות 3 שנים ,יש לצרף אישור המעיד על כך ממנכ"ל החברה או אישור מקצין בטיחות מוסמך
  • בעל תעודת מנהל צי רכב שעסק לפחות 5 שנים במקצוע זה
  • בוחן תנועה/בוחן נהיגה/ מורה נהיגה שעסק לפחות 5 שנים במקצוע זה
  • נהג  המחזיק באחד מדרגות רשיון נהיגהC1,C,E,D  ושעסק בנהיגה בפועל  10 שנים לפחות
  • בעל תעודת סוג 1 מכונאות רכב
 • ד. מעבר מבחני התאמה בהצלחה
2רק מועמד אשר יסיים בהצלחה את קורס המכינה, יהיה זכאי להשתתף בקורס קציני בטיחות בתעבורה.
3הפניה למבחני התאמה יקבל המועמד מהגב' סיגלית לוי תחום ק. בטיחות. לתאום 03-9545432.