בעל חברה העונה על קריטריונים שנקבעו בתקנות התעבורה, מחוייב להעסיק  קצין בטיחות בתעבורה. בתוקף החוק, התקנות והנהלים מתפקידו של קצין הבטיחות לוודא בטיחות מירבית של משק הרכב בחברה.

הגדרת חובת העסקת קצין בטיחות

בעל חברה העונה לקריטריונים אשר מופיעים בחלק י' של תקנות התעבורה (תשמ"א - תקנות 587 ד'- 579 ),  מחוייב להעסיק  קצין בטיחות בתעבורה אשר בתוקף החוק, התקנות והנהלים מתפקידו לוודא בטיחות מירבית של משק הרכב בחברה. אחריות כבדה ביותר ושליחות חשובה מוטלת על מנכ"ל החברה והנהלתה במילוי כל ההוראות, הנהלים והתקנות הבאים לגרום למניעת תאונות ולהגברת הבטיחות בדרכים וכל זאת באמצעות קצין הבטיחות בתעבורה אשר הוסמך מטעם "הרשות" לעסוק בנושאים אלה בקרב המוסדות, המפעלים, החברות והמשרדים למתן שרותי בטיחות בארץ.

ללא גיבוי הנהלת החברה ושיתוף פעולה,קצין הבטיחות בתעבורה לא יצליח בתפקידו.

תפקידיו של קצב''ת

על פי הנאמר בתקנה 585 בחלק י' של תקנות התעבורה, תפקידיו של קצין הבטיחות בתעבורה הם להנהיג, ליזום ולהפעיל סדרי בטיחות להפעלת כלי רכב ונהגים במקום עבודתו שלגביהם ניתן לו אישור עפ"י תקנה 580 (א) 581 או 583 ולקיים ההוראות שפורטו להלן:
  • לדאוג ולפקח על תקינותם של כלי הרכב על סוגיהם (הרשומים בבעלות ו/או מופעלים בקביעות גם אם אינם בבעלות החברה/מפעל/תאגיד/מוסד)
  • לפקח על כך שהנוהגים בכלי הרכב של המפעל/החברה/מוסד/תאגיד, יקיימו את כללי הבטיחות ויצייתו להוראות כפי שיפורטו להלן
  • להסדיר ולקבוע סדרי בטיחות של התנועה בשטח החצר/המרחב של המפעל/החברה/המוסד/התאגיד
  • לחקור תאונות על סוגיהן, כולל נזק בלבד, ולהסיק מסקנות המתבקשות בדבר מניעתן בעתיד ולפעול ליישומן כפי שיפורט להלן
  • לנהל תיקים ורישומים שישקפו את סדרי הבטיחות שהונהגו עפ"י הוראות אלו כפי שיפורט להלן
  • לקיים פעולות חינוך, הדרכה והסברה בכל הנוגע לאחזקתם התקינה של כלי הרכב והנהיגה הנכונה עפ"י תקנות התעבורה וכללי הזהירות הנדרשים
  • למלא במלואן אחר ההוראות המפורטות להלן:
 ההוראות לתפקידי קצב''ת 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
  תקנה 585 בחלק י' של תקנות התעבורה  להורדה תקנה 585 בחלק י' של תקנות התעבורה
  הוראות קבע ונהלים למילוי תפקיד קצין בטיחות בתעבורה  להורדה הוראות קבע ונהלים למילוי תפקיד קצין בטיחות בתעבורה
  פיקוח על תקינות הרכב  להורדה פיקוח על תקינות הרכב
  פיקוח על הנהגים והנוהגים  להורדה פיקוח על הנהגים והנוהגים
  הסדרת סדרי תנועה במסגרת חצר או שטח המפעל /החברה/המוסד/התאגיד  להורדה הסדרת סדרי תנועה במסגרת חצר או שטח המפעל /החברה/המוסד/התאגיד
  ההוראות שונות  להורדה ההוראות שונות
  נהלי עבודה  להורדה נהלי עבודה