פעילותו של קצין הבטיחות בתעבורה מחייבת יידע נרחב בכל הקשור לתקנות התעבורה ועדכוניה. גף קציני בטיחות עושה ככל שביכולתו על מנת להעביר את עדכוני התקנות למערך קציני הבטיחות בארץ בזמן אמת במטרה לסייע לו בעבודתו השוטפת.

 עדכוני תקנות 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
  עדכוני תקנות 09/2010  להורדה עדכוני תקנות 09/2010
  עדכונים ורענון תקנות בהובלת מטענים דצמבר 2009  להורדה עדכונים ורענון תקנות בהובלת מטענים דצמבר 2009
  עדכוני תקנות התעבורה - יוני 2009  להורדה עדכוני תקנות התעבורה - יוני 2009
  תקנת מעבר בנושא נהיגת אוטובוס זעיר פרטי  להורדה תקנת מעבר בנושא נהיגת אוטובוס זעיר פרטי
  עדכוני חקיקה בתחום הרכב ובתחום הנהיגה לשנת 2008  להורדה עדכוני חקיקה בתחום הרכב ובתחום הנהיגה לשנת 2008
  שינויים וחידושים בתקנות התעבורה  להורדה שינויים וחידושים בתקנות התעבורה
  רישיונות נהיגה חדשים-דחיית אכיפה-עדכון  להורדה רישיונות נהיגה חדשים-דחיית אכיפה-עדכון
  גיליון הרשעות תעבורתי ופלילי  להורדה גיליון הרשעות תעבורתי ופלילי
  הוראות רענון בנושא צמיגים  להורדה הוראות רענון בנושא צמיגים
  הוראות ליישום חובת התקנת E.S.P ברכב החל מ-2010  להורדה הוראות ליישום חובת התקנת E.S.P ברכב החל מ-2010

להלן חוזרי מידע אשר הופצו ע"י גף קציני בטיחות, הקשורים באופן ישיר לעבודתם של קציני בטיחות בתעבורה.

 
מספרחוזרי מידע 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
11 חוזר מידע מספר 11  להורדה חוזר מידע מספר 11
10 חוזר מידע מספר 10  להורדה חוזר מידע מספר 10
9 חוזר מידע מספר 9  להורדה חוזר מידע מספר 9
8 חוזר מידע מספר 8  להורדה חוזר מידע מספר 8