להלן הנחיות ונהלים שנקבעו ע"י גף קציני בטיחות בתעבורה בנוגע לעבודת קציני הבטיחות בחברות השכרה וליסינג:


תאריךנושא הודעה 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
12/2010 אופן בדיקת תוקף רישיון נהיגה - רענון  להורדה אופן בדיקת תוקף רישיון נהיגה - רענון
10/2009 איגרת בנושא צמיגים  להורדה איגרת בנושא צמיגים
07/2009 צילום רישיונות רכב - אזהרה  להורדה צילום רישיונות רכב - אזהרה
03/2009 עדכון בנושא רכב החכר (ליסינג)  להורדה עדכון בנושא רכב החכר (ליסינג)
01/2007 שימוש בחותמת קציני בטיחות בתעבורה – אזהרה  להורדה שימוש בחותמת קציני בטיחות בתעבורה – אזהרה