רשיונות לחברת החכרה (ליסינג) ולחברת השכרה

הנני להביא לידיעתכם כי בתאריך 11/07/2007 נכנס לתוקפו תיקון לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת, השכרת רכב) התשמ"ה - 1985. לפי הצו המתוקן, גם העיסוק בהחכר (ליסינג) תפעולי כמוהו כהשכרת רכב וחייב ברישוי והעסקת קצין בטיחות בתעבורה. לשאלות בנושא יש לפנות לאגף הסעים מוניות - טלפון: 02-6663161/151.

פנסי איתות

החל מ- 01/07/2007 מחוייב כל רכב להסעת תלמידים להתקין פנסי איתות וזאת בעקבות תקנה שנחתמה על ידי כבוד שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מר שאול מופז.

פנסי מצוקה

ברכב המיועד להסעת תלמידים חלה חובת הפעלת פנסי מצוקה כאשר הרכב עוצר ופותח את הדלת להעלאת או להורדת תלמידים.

יומן נסיעות אישי

בשלב זה אין חובה לנהל יומן נסיעות אישי כמו כן לא מתקיימת אכיפת משטרה בנושא, וזאת לאחר קבלת החלטה במשרד התחבורה ובמשטרת ישראל.

הסעת תלמידים בעמידה

ברכב המיועד להסעת תלמידים לא תאושר הסעת תלמידים בעמידה.

שימוש בדלתות השמאליות של תא המטען

לאחרונה אנו עדים למצב בו נוסעים נאלצים לסכן את עצמם על מנת להכניס ולהוציא חפצים מתא המטען של אוטובוס בדלת הפונה לכביש. אבקשכם להנחות את הנהגים שלא לעשות שימוש בדלתות אלו אלא אם כן האוטובוס עומד ברציף, במסוף או בתוך מפרץ חניה המאפשר גישה אל תא המטען ללא סיכון הנוסעים.
במידה ואין באפשרות הנהג לעצור בחלופות המוצעות, על הנהג לפקח באופן אישי על הנוסעים בעת פתיחת וסגירת הדלתות השמאליות של תא המטען ולהיות צמוד אליהם.

להלן הנחיות ונהלים שנקבעו עי" גף קציני בטיחות בתעבורה בנוגע לעבודת קציני הבטיחות בחברות ההיסעים


מספרשם הנוהל 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
06/2016 איגרת לקראת הסעת ילדים לקייטנות והערכות לתחילת שנת הלימודים  להורדה איגרת לקראת הסעת ילדים לקייטנות והערכות לתחילת שנת הלימודים
08/2012 הגבלת שדה הראייה דרך השמשות שלצד הנהג - אכיפה משטרתית  להורדה הגבלת שדה הראייה דרך השמשות שלצד הנהג - אכיפה משטרתית
04/2012 איגרת הסעות חוגגים ל"ג בעומר  להורדה איגרת הסעות חוגגים ל"ג בעומר
01/2012 הנחיית רענון למתן שירותי הסעת תלמידים על ידי תחנות מוניות  להורדה הנחיית רענון למתן שירותי הסעת תלמידים על ידי תחנות מוניות
01/2011 הגבלה ברישיונות רכב מסוג אוטובוס ומשא  להורדה הגבלה ברישיונות רכב מסוג אוטובוס ומשא
10/2010 נוהל מספר 10 - הנחיית רענון לעניין מתן אישור תקינות חודשי  להורדה נוהל מספר 10 - הנחיית רענון לעניין מתן אישור תקינות חודשי
10/2009 איגרת בנושא צמיגים  להורדה איגרת בנושא צמיגים
08/2009 הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים תש"ע  להורדה הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים תש"ע
04/2009 הנחיות רענון בנושא חגורות בטיחות באוטובוסים והסעת תלמידים  להורדה הנחיות רענון בנושא חגורות בטיחות באוטובוסים והסעת תלמידים
03/2009 חובת קיום הוראות תקנה 168  להורדה חובת קיום הוראות תקנה 168
2008 משרד היסעים  להורדה משרד היסעים
מעודכן ל-2007 תקנות ונהלים בתחום ההסעים  להורדה תקנות ונהלים בתחום ההסעים