במטרה להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי בעת מתן שירות הובלה, ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה, חוקקה הכנסת חוק הקרוי: חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997 . תקנות להפעלת חוק זה נכנסו לתוקף ביום 29 באוגוסט 2001, עד לחוק זה משאיות המאורגנות ונמצאות בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה היו מעורבות ב-16% מהתאונות הקטלניות בלבד ואילו המשאיות שאינן בפיקוח קצין בטיחות בתעבורה מהוות 84% מכלל התאונות הקטלניות של משאיות.

במסגרת חוק זה מחוייב אדם המפעיל שירות הובלה ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הינו 10 טון ומעלה, לקבל שירותי פיקוח על בטיחות במתן שירות הובלה על ידי קצין בטיחות בתעבורה. נקבע כי שרותים אלו מיועדים לבעלים של עד חמישה כלי רכב כנ"ל.

בדיקת רכב להובלת מוצרי מזון

לאור פניית משרד התמ"ת על ליקויים ביחידות הקירור המותקנות במשאיות קירור, אבקשכם לבדוק במסגרת בדיקת התקינות החודשית המבוצעת על ידכם גם את בדיקת תקינות תא הקירור ואישור הכיול בכלי רכב המובילים מזון בטמפרטורה מבוקרת.

יומן נסיעות אישי

בשלב זה אין חובה לנהל יומן נסיעות אישי כמו כן לא מתקיימת אכיפת משטרה בנושא, וזאת לאחר קבלת החלטה במשרד התחבורה ובמשטרת ישראל.

רכב מחובר

מביקורות שעורכים מפקחי אגף מטענים עולה כי ישנם רכבי פול-טריילר (רכב מחובר) שאורכם מעל 18.75 מטר כאשר רשיונות המוביל של כלי רכב אלה מאושרים ונחתמים ע"י קציני בטיחות בתעבורה, דבר הנוגד את הנאמר בתקנות.
לאור האמור, אין לאשר כלי רכב באורך העולה על המותר בתקנות.

להלן הנחיות ונהלים שנקבעו עי" גף קציני בטיחות בתעבורה בנוגע לעבודת קציני הבטיחות בחברות ההובלה

תאריךנושא הודעה 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
01/2011 הגבלה ברישיונות רכב מסוג אוטובוס ומשא  להורדה הגבלה ברישיונות רכב מסוג אוטובוס ומשא
10/2010 נוהל מספר 11
העברת כלי רכב המחויב ברישיון מוביל ממפעל/משרד למתן שירותי בטיחות אחד למשנהו
 להורדה נוהל מספר 11 - העברת כלי רכב המחויב ברישיון מוביל ממפעל/משרד למתן שירותי בטיחות אחד למשנהו
07/2010 נוהל מספר 9
הנחיית רענון - אישור תקינות חודשי
 להורדה נוהל מספר 9 - הנחיית רענון - אישור תקינות חודשי
10/2009 איגרת בנושא צמיגים  להורדה איגרת בנושא צמיגים
03/2009 חובת קיום הוראה תקנה 168  להורדה חובת קיום הוראה תקנה 168
09/2008 איגרת בנושא בדיקת רכב להובלת מוצרי מזון  להורדה איגרת בנושא בדיקת רכב להובלת מוצרי מזון
12/2007 הוראת נוהל מספר 7
פיקוח חומרים מסוכנים ע"י קציני בטיחות בתעבורה - עדכון
 להורדה הוראת נוהל מספר 7: פיקוח חומרים מסוכנים ע"י קציני בטיחות בתעבורה - עדכון
  חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997  להורדה חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997