על מנת לאפשר מילוי הוראות חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997 וצרכי הבטיחות, הוחלט על יישום החוק בדרך של פתיחת משרדים עצמאיים של קציני בטיחות בתעבורה אשר יספקו שירותי קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות לבעלי ו/או נהגי משאיות אשר אינם קשורים לגופים עתירי רכב בהם מועסקים קציני בטיחות בתעבורה, השכירים בחברות.

רשיונות מוביל

מפגישות עבודה שנערכה עם מנהלי משרדים למתן שרותי בטיחות הסתבר כי ברשימת הלקוחות הרשומים במשרדם מצויים לקוחות אשר "ניתקו מגע" עם המשרד למשך תקופה ארוכה ולמרות זאת מנהלי המשרדים לא הפקידו את רשיון המוביל של רכבים אלה בגף מטענים שבמשרד התחבורה.
לאור האמור אבקשכם להקפיד על כך כי לקוח שאינו משתף פעולה ואינו מגיע לביקורות תקינות סדירות יופקד רשיונו לאלתר באגף מטענים.

הנני להזכירכם כי כל עוד רשיון המוביל הינו תחת שם משרד, האחריות לגבי הרכב הלא מפוקח הינה באחריותכם האישית.

נוהל מספר 8

מזה זמן, אנו עדים לתופעה של מעבר מוגבר של בעלי משאיות ממשרד למתן שרותי בטיחות אחד למשנהו. כפועל יוצא מכך מתלוננים משרדים רבים כי מעבר כלי רכב אלה, נובע מהקפדתם על תקינות כלי הרכב ומסירובם של בעלי הרכב לשמור על רמה בטיחותית כנדרש על ידם, תוך ניסיון למצוא משרד אחר שאולי פחות יחמיר עימם.
לאור האמור לעיל בכוונתנו לחייב את בעלי המשאיות בבדיקה בטיחותית במכון רישוי או מוסך מורשה, כתנאי לקבלת רשיון מוביל או כתנאי לרישום העברה ממשרד למתן שרותי בטיחות אחד למשנהו או מחברה לחברה.

רק עם הצגת האישור של מכון רישוי/מוסך מורשה, המאשר את תקינות המשאית, שיועבר לאגף מטענים שבמשרד התחבורה, תאושר הבקשה להנפקת רשיון מוביל חדש. הנחיה מסודרת לגבי הנוהל ותאריך התחולה תמסר עם סיום ההליך.

רכב מחובר

מביקורות שעורכים מפקחי אגף מטענים עולה כי ישנם רכבי פול-טריילר (רכב מחובר) שאורכם מעל 18.75 מטר כאשר רשיונות המוביל של כלי רכב אלה מאושרים ונחתמים ע"י קציני בטיחות בתעבורה, דבר הנוגד את הנאמר בתקנות.
לאור האמור, אין לאשר כלי רכב באורך העולה על המותר בתקנות.

יומן נסיעות אישי

בשלב זה אין חובה לנהל יומן נסיעות אישי כמו כן לא מתקיימת אכיפת משטרה בנושא, וזאת לאחר קבלת החלטה במשרד התחבורה ובמשטרת ישראל.

להלן נהלים והנחיות שנקבעו ע"י גף קציני בטיחות בתעבורה בנוגע לעבודת קציני בטיחות במשרדים עצמאיים

תאריךנהלים והנחיות 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
10.2013 נוהל עבודה - הדרכת קציני בטיחות  להורדה נוהל עבודה - הדרכת קציני בטיחות
10.2009 איגרת בנושא צמיגים  להורדה איגרת בנושא צמיגים
03.2009 חובת קיום הוראות תקנה 168  להורדה חובת קיום הוראות תקנה 168
09.2008 איגרת בנושא בדיקת רכב להובלת מוצרי מזון  להורדה איגרת בנושא בדיקת רכב להובלת מוצרי מזון
12.2007 הוראת נוהל מספר 7: פיקוח חומרים מסוכנים ע"י קציני בטיחות בתעבורה - עדכון  להורדה הוראת נוהל מספר 7: פיקוח חומרים מסוכנים ע"י קציני בטיחות בתעבורה - עדכון
06.2006 עדכונים ודיווחים לקציני בטיחות  להורדה עדכונים ודיווחים לקציני בטיחות
  חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997 וצרכי הבטיחות  להורדה חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997 וצרכי הבטיחות