להלן הוראות החוק והתקנות החדשות לעניין דיווח ומעקב אחר עבירות תעבורה אשר מבטלות את נוהל מספר 6 שהונהג עד כה. הוראות החוק והתקנות מפרטות את הכללים באשר לזמני ניהול המענה של מערכת הדיווח והמעקב על ידי התאגיד, מידות המדבקה והכיתוב, מיקום הדבקת המדבקה, מועד העברת הדיווח תקופתי ואופן העברתו ועוד.

לתשומת ליבכם קציני הבטיחות, כל חברה רשאית לקבל שירותים מספק חיצוני ובתנאי שתוודא כי זה עומד בדרישות החוק. תחום קציני בטיחות אינו מאשר חברה למתן שירותי דיווח ומעקב על עבירות תעבורה, כספק חיצוני. כל הדיווחים, עפ"י הוראות תקנה, מחויבים להתקבל על ידי קציני הבטיחות של החברה המפעילה.


 הוראות החוק והתקנות 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
  הוראות החוק לעניין דיווח ומעקב אחר עבירות תעבורה  להורדה הוראות החוק לעניין דיווח ומעקב אחר עבירות תעבורה
  תקנות לעניין דיווח ומעקב אחר עבירות תעבורה  להורדה תקנות לעניין דיווח ומעקב אחר עבירות תעבורה

חברה אשר לא תיישם את חוק זה, דינה קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.