מדינת ישראל מעודדת השימוש בכלי רכב בעלי הנעה חלופית ובכלל זה כלי רכב חשמליים. כלי רכב חשמליים והיברדים נהנים מהטבות משמעותיות במס הקניה במסגרת המיסוי הירוק.
במקביל למתן ההטבות נקבעו הדרישות לכלי הרכב והתשתיות הנלוות. כלי רכב חשמליים והשימוש בהם יהיו בהתאם לתקנים והנהלים שנקבעו במטרה להבטיח רמת הבטיחות הנדרשת בעת טעינה, שימוש, מתן שרותי תחזוקה ואף במקרה חירום.

להלן דגשים לייבוא, שימוש וטיפול בכלי רכב חשמליים

1כלי הרכב יעמוד בדרישות החובה הישראליות לרבות הדרישות לייבוא כלי רכב חשמלי ובכלל זאת אישור לכך שהרכב, עמדת הטעינה, החיבור, והתאימות ביניהם העומדים בדרישות ת"י 61851. הדרישות הטכניות מופיעות בסעיפים 3.3.27-33 בדרישות החובה

2בהתאם להוראות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
טעינת רכב חשמלי תתבצע אך ורק באמצעות עמדת טעינה העומדת בהוראות שקבע הממונה  .

3מס הקניה לרכב חשמלי מלא ורכב היברידי נקבע בהתאם לנוהל מיסוי ירוק.
מס הקניה בעבור רכב בעל מערכת הנעה מהתצורה Plug-in Hybrid יהיה בהתאם לתעריף המכס כמפורט:

10%רכב מסוג M1 ,N1
בעל הנעה חשמלית בלבד

20%רכב מסוג M1 ,N1 בעל הנעה חשמלית, המצויד במצבר בקיבולת הגדולה מ- 3kwh, אשר ניתן להטעינו ממקור מתח חיצוני, וכן מצויד במנוע בעירה פנימית כמערכת משלימה (טורי\מקבילי), וכל עוד זוכה בציון ירוק הנמוך מ- 100 (Plug-in Hybrid).
לתעריף המכס ומס-קניה 

30%רכב מסוג M1 ,N1
בעל הנעה משולבת (היברידי)

4שרותי תחזוקה
לרכב בעל מערכת הנעה חשמלית יעשה בהתאם להוראת נוהל משרד התחבורה לטיפול ברכב חשמלי\היברידי .