מטרת הנוהל לקבוע הנחיות לבדיקת אב טיפוס לטרקטור משא.
תקנות התעבורה שפורסמו בתאריך 17/02/2005 קבעו קטגוריה לטרקטור משא המיועד לשימושים חקלאיים ותעשייתיים.
תפעולו של טרקטור משא מותר בכביש בדומה לטרקטור רגיל. התרת טרקטור משא מלווה בנוסע בסביבת כלי רכב אוטומטיביים מחייבת את משרד התחבורה לקבוע מדיניות תקינתית אשר תבטיח ככל האפשר את בטיחות הנוסעים וכלי הרכב בכביש בכפוף לטכנולוגיות הייצור של טרקטור המשא.
דרישות חובה לטרקטור משא