מטרת הנוהל היא קביעת קריטריונים לצורך ייצור או יבוא קלנועית.
קלנועית או קלנועית בטחון היא רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי ושנתקיימו בו דרישות שבתקנה 1 לתקנות התעבורה.
דרישות חובה לקלנועית