מטרת הנוהל לקבוע קריטריונים לצורך אישור רכינוע ביבוא מסחרי למטרות שיווק בישראל.
בהתאם לתקנה 1 לתקנות התעבורה: "רכינוע" - רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי.

דרישות חובה לרכינוע