בחלק זה רוכז המידע הדרוש לציבור בעלי הרכב המבקשים לייבא או להסב רכב להנעה בגז טבעי דחוס (גט"ד) .ניתן למצוא את הבסיס החוקי להנעת רכב גט"ד ואת דרישות החובה הכוללות: דרישות מקצועיות , תשתיות , הכשרה ומדיניות אחזקה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגט"ד וכן להסבת כלי רכב להנעה בגט"ד.
דרישות חובהמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
דרישות חובה ליבוא והפעלת רכב חדש המונע בגז טבעי דחוס 16/07/2015  להורדה דרישות חובה ליבוא והפעלת רכב חדש המונע בגז טבעי דחוס
דרישות חובה להסבת כלי רכב להנעה בגז טבעי דחוס 16/07/2015  להורדה דרישות חובה להסבת כלי רכב להנעה בגז טבעי דחוס