שם המסמךמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
תקן חובה למפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ (סימול) (022 ) 07/2002  להורדה תקן חובה למפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ
דרישות חובה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגפ"מ 07/2002  להורדה דרישות חובה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגפ"מ
דרישות חובה להסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ 07/2002  להורדה דרישות חובה להסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ
הנחיות כלליות להרשאת מפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ 07/2002  להורדה הנחיות כלליות להרשאת מפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ
שימוש בהנעה בגפ"מ לכלי רכב שיוצרו במקור להנעה בבנזין 13/02/2007  להורדה שימוש בהנעה בגפ"מ לכלי רכב שיוצרו במקור להנעה בבנזין
רכב בתקופת האחריות שהותקנה בו מערכת הסבה להנעה בגפ"מ 15/05/2006  להורדה רכב בתקופת האחריות שהותקנה בו מערכת הסבה להנעה בגפ"מ
הצהרת יצרן ויבואן עבור ערכת הסבה להנעת כלי רכב באמצעות גפ''מ 25/08/2011  להורדה הצהרת יצרן ויבואן עבור ערכת הסבה להנעת כלי רכב באמצעות גפ''מ