נהלים משרד התחבורה להכשרה ומדיניות אחזקה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגפ"מ וכן להסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ.

מספרשם הנוהלמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
  נוהל הגשת בקשה להרשאת מפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ 07/2002  להורדה נוהל הגשת בקשה להרשאת מפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ
27/2002 נוהל לרישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ 07/2002  להורדה נוהל לרישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ
01/08 נוהל לרישום ורישוי זמני של רכב המוסב להנעה בגפ"מ (תואם אב-טיפוס) 17/03/2008  להורדה נוהל לרישום ורישוי זמני של רכב המוסב להנעה בגפ"מ
01/07 התקנת מערכות הסבה בגפ"מ לרבות בכלי רכב העונים לתקני יורו 09/05/2007  להורדה התקנת מערכות הסבה בגפ"מ לרבות בכלי רכב העונים לתקני יורו
02/06 חניית רכב המונע בגפ"מ 08/08/2006  להורדה חניית רכב המונע בגפ"מ
01/06 דרישות חובה להנעה בגפ"מ לכלי רכב המצוידים במערכות הזרקה, ממיר קטליטי, חיישן למבדה ועוד 10/07/2006  להורדה דרישות חובה להנעה בגפ"מ לכלי רכב המצוידים במערכות הזרקה, ממיר קטליטי, חיישן למבדה ועוד