תאור כללי של הנושאים לקורס בנושא רכב מונע על ידי גפ"מ

(סה''כ 22 שעות)
1פתיחה ותאור השוק בנושא (2 שעות)
סקירה היסטורית ועכשווית על שוק הגפ"מ לרכב, כולל המדינות בהן מקובלת הנעה של כלי רכב גפ"מ. סוגי המערכות המקובלות ושיטות ההתקנה והפיקוח הנהוגות
2תכונות גזים בהשוואה לנוזלים ותכונות גפ"מ הוראות בטיחות בגז (4 שעות)
סקירה של יסודות תורת הגזים, תכונות גזים, מאפיינים, סיכונים ותכונות הגפ"מ בהשוואה לגזים אחרים, בטיחות בשימוש בגזים
3נהלי משרד התחבורה בנושא (2 שעות)
סקירה של הנהלים וההנחיות בנושא כולל נהלי היבוא, תוך הדגמה של אישורים נדרשים, נהלי אישור מוסך ובדיקות התקנה. דגש על בטיחות
4תאור מערכות מקובלות בשוק סכימות ומערכות עתידיות (4 שעות)
סקירה של רכיבי המערכת, תפקידם ומיקומם ברכב למערכות עתידיות ופיתוחן
5עיקרי התקן בנושא (6 שעות)
סקירה של הדרישות העיקריות של התקן האירופאי מס' 67 העוסק ברכיבי המערכת והתקנתם ברכב. דגש על דרישות בטיחות ובדיקת הרכיבים והמערכת המוכללת
6דרישות לפליטת מזהמים ושיטות בדיקה דגש על דרישות בטיחות (2 שעות)
סקירת התקינה בנושא, הדרישות לפי יורו 3 ושיטות הבדיקה
7טיפולים ומערכות גפ"מ (2 שעות)
תחזוקה של רכבים עם מערכות אלו דגשים כולל בטיחות