בכדי להסיב רכב להנעת גפ"מ, יש לקבל תחילה אישור עבור יבוא מערכת הסבה.

אישורי יבוא מערכת הסבה

1הגשת בקשה לרשיון יבוא מערכת הסבה לתחום ייצור סחר ויבוא
2אישור תחום ייצור סחר ויבוא מותנה בקבלת אישור של מעבדה מוסמכת לעמידה בדרישות נוהל מס' 27/2002 לרישוי יבוא מערכות הסבה לגפ"מ
3מתן רשיון יבוא למערכת ההסבה של תחום ייצור סחר ויבוא

ביצוע הסבה

4אישור מעבדה מוסמכת לביצוע ההסבה מותנה ב:
  1. עמידה ב דרישות חובה להסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ
  2. מתן רשיון מפעל למקום ההסבה על ידי תחום שירותי תחזוקה
5לאחר ביצוע ההסבה יש לקבל אישור ממעבדה מוסמכת לכל רכב מוסב באופן פרטני
6קבלת הוראת רישום של מחלקת תקינה
7תהליך אישור שינוי מבנה במשרדי הרישוי

 תהליך רישום ורישוי רכב המוסב להנעה בגפ"מ