להלן השלבים שיש לעבור בכדי לקבל אישור ליבוא רכב חדש המונע בגפ"מ:
1הגשת בקשה לרשיון יבוא למחלקת יבוא.
2אישור מחלקת יבוא מותנה בקבלת אישורים מאת:
 1. מחלקת תקינה בנושא דרישות התקינה בכפוף לדרישות החובה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגפ"מ
 2. תחום שירותי תחזוקה בנושא רשיון מפעל , בכפוף לעמידה ב:
  • נוהל הגשת בקשה להרשאת מפעל לשירותי תחזוקה לטיפול ברכב המונע בגפ"מ
  • תקן חובה למפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ
  • הנחיות כלליות לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ
  • תוכנית הכשרה לטיפול ברכב המונע בגפ"מ
 3. אישורי רשות כבאות, משרד העבודה ומעבדה מוסמכת
3מתן רשיון יבוא על ידי מחלקת יבוא
4קבלת הוראת רישום של מחלקת תקינה
5ביצוע רישום ורישוי ראשוני במשרד הרישוי (או אצל יבואני הרכב)