הפחתת פליטות מזהמים מתבצעת באמצעות החמרה בדרישות התקינה מכלי רכב וכן על ידי מעבר לשימוש בדלקים חלופיים. לאחרונה הותר השימוש בדלק חלופי מסוג גפ"מ (גז פחמימני מעובה - L.P.G ) שאחת ממעלותיו, מעבר לשיפור איכות האוויר וגיוון מקורות האנרגיה היא גם הפחתת פליטות גזים המשפיעים על אפקט החממה.

בעולם נוסעים יותר מ- 5 מליון כלי רכב המונעים בגפ"מ. השימוש בגפ"מ מקובל בכלי רכב מסחריים, בכלי רכב פרטיים ובאוטובוסים. כלי רכב המונעים בגפ"מ יכולים להיות עם מנועי בנזין המוסבים להנעה בגפ"מ או מנועי סולר המוסבים להנעה בגפ"מ או הנעה דואלית גפ"מ + בנזין וגפ"מ + סולר.

הגפ"מ הינו תערובת של פחמימנים, בעיקר פרופן ובוטן, והוא תוצר לוואי המופק משני מקורות עיקריים: מתהליך הפקת גז טבעי או מזיקוק הנפט . לגפ"מ תכונות פיזיקליות חשובות, כגון: נקודת הבזק נמוכה, איחסון במצב נוזלי בלחץ 5-8 באר וכן היותו כבד מהאויר. תכונות אלה מהוות פוטנציאל דליקות ועל כן מחייבות ייחודיות בטיפול בדליפות גז מכלי רכב אלו.

המשרד לתשתיות לאומיות פירסם ביום31/01/01 "צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגפ"מ), התשס"ב - 2002".
בהתאם לצו, רשאי אדם להפעיל רכב מנועי בגפ"מ, אם קיימת ברכב מערכת הנעה בגפ"מ, בין כמערכת בלעדית ובין ליד מערכת הנעה בבנזין או בסולר תחבורה.

המידע הדרוש לציבור בעלי הרכב המבקשים לייבא או להסב רכב להנעה בגפ"מ רוכז בצורה מסודרת. ניתן למצוא את הבסיס החוקי להנעת רכב בגפ"מ ואת דרישות החובה הכוללות דרישות מקצועיות , תשתיות , הכשרה ומדיניות אחזקה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגפ"מ וכן להסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ.