דרישות חובה
לרישוי מפעל ליצור והתקנת מוצרי תעבורה / גרורים


מספרשם הנוהלמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
29/16 חומר גלם מחזיר אור לייצור לוחיות רישוי ישראליות 05/04/2016  להורדה חומר גלם מחזיר אור לייצור לוחיות רישוי ישראליות
24/15 הוראת נוהל למכלול כדור הגה (Steering Ball Joint Assembly) בכלי רכב 08/11/2015  להורדה הוראת נוהל למכלול כדור הגה (Steering Ball Joint Assembly) בכלי רכב
10/04 נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לרכב כולל הצהרת יצרן צמיגים באנגלית 09/07/2017  להורדה נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לרכב כולל הצהרת יצרן צמיגים באנגלית
19/15 בדיקת מסנני שמן סיכה במנוע שריפה פנימית בכלי רכב 01/01/2015  להורדה בדיקת מסנני שמן סיכה במנוע שריפה פנימית בכלי רכב
18/04 מנופים לטעינה עצמית ברכב משא - שחרור מהמכס 01/06/2015  להורדה מנופים לטעינה עצמית ברכב משא - שחרור מהמכס
01/07 פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל 03/12/2007  להורדה פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל
27/06 רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ ישירות מיצרן המערכת 07/03/2006  להורדה רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ ישירות מיצרן המערכת
27/06 א רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ באמצעות סוכן מורשה מחו"ל של יצרן המערכת המקורי 05/03/2006  להורדה רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ באמצעות סוכן מורשה מחו"ל של יצרן המערכת המקורי
27/14 נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים מן הסוג המשמש בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה/טרקטורון/טרקטור משא/רכב שטח וציוד המיועד לצורכי תעשיה 01/01/2014  להורדה נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים מן הסוג המשמש בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה/טרקטורון/טרקטור משא/רכב שטח וציוד המיועד לצורכי תעשיה
116/13 טיפול בצמיגים פגומים במסגרת תקופת אחריות ובדיקתם ע"י מעבדה מוסמכת 18/11/2013  להורדה טיפול בצמיגים פגומים במסגרת תקופת אחריות ובדיקתם ע"י מעבדה מוסמכת
22/07 קריאה חוזרת למוצרי תעבורה פגומים 12/05/2013  להורדה קריאה חוזרת למוצרי תעבורה פגומים
31/08 נוהל סימון מוצרי תעבורה מיבוא ומיצור מקומי בתקן, שם יצרן וארץ היצור 09/12/2008  להורדה נוהל סימון מוצרי תעבורה מיבוא ומיצור מקומי בתקן, שם יצרן וארץ היצור
09/06 נוהל עבודה עם המעבדות המוסמכות 22/01/2006  להורדה נוהל עבודה עם המעבדות המוסמכות
30/04 נוהל יבוא ושחרור התקני ריסון לילדים בכלי רכב 09/02/2004  להורדה נוהל יבוא ושחרור התקני ריסון לילדים בכלי רכב
12/04 רישוי יבוא רפידות בלם ומצמד לכלי רכב 19/07/2004  להורדה רישוי יבוא רפידות בלם ומצמד לכלי רכב
26/04 נוהל בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למרכבים לרכב משא, ווי גרירה (התקני צימוד ) והתקנתם ברכב לצורך קבלת רשיון יצור 28/10/2004  להורדה נוהל בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למרכבים לרכב משא, ווי גרירה (התקני צימוד ) והתקנתם ברכב לצורך קבלת רשיון יצור
25/04 נוהל אשרור יבוא מוצרי תעבורה לתושבי האוטונומיה 27/10/2004  להורדה נוהל אשרור יבוא מוצרי תעבורה לתושבי האוטונומיה
19/04 רישוי יבוא תיבת הגה (מסרק) חליפי לרכב ועממי פליטה לאופנוע 19/07/2004  להורדה רישוי יבוא תיבת הגה (מסרק) חליפי לרכב ועממי פליטה לאופנוע
03/04 מכירת צמיגים חדשים/משומשים לחידוש ייצור ופסילה שאינם מיועדים לשימוש ברכב 26/09/2004  להורדה מכירת צמיגים חדשים/משומשים לחידוש ייצור ופסילה שאינם מיועדים לשימוש ברכב
17/04 רישוי יבוא/ייצור מוצרי תעבורה מסוג O.E.M ותחליפי 20/07/2004  להורדה רישוי יבוא/ייצור מוצרי תעבורה מסוג O.E.M ותחליפי
11/04 נוהל רישוי יבוא/ייצור פנסי בלימה מוגבה לרכב 18/07/2004  להורדה נוהל רישוי יבוא/ייצור פנסי בלימה מוגבה לרכב
02/04 נוהל רישוי - מערכת למניעת נעילת גלגלים A.B.S וטכוגרפים לרכב 07/06/2004  להורדה נוהל רישוי - מערכת למניעת נעילת גלגלים A.B.S וטכוגרפים לרכב
23/04 יבוא, יצור , הטבעה , שיווק , הנפקה ורישום לוחיות זיהוי לכלי רכב 02/11/2004  להורדה יבוא, יצור , הטבעה , שיווק , הנפקה ורישום לוחיות זיהוי לכלי רכב
01/04 ביצוע פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל 06/06/2004  להורדה ביצוע פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל