דרישות חובה
לרישוי מפעל ליצור והתקנת מוצרי תעבורה / גרורים


מספרשם הנוהלמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
29/16חומר גלם מחזיר אור לייצור לוחיות רישוי ישראליות05/04/2016   להורדה חומר גלם מחזיר אור לייצור לוחיות רישוי ישראליות
24/15הוראת נוהל למכלול כדור הגה (Steering Ball Joint Assembly) בכלי רכב08/11/2015   להורדה הוראת נוהל למכלול כדור הגה (Steering Ball Joint Assembly) בכלי רכב
10/04נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לרכב כולל הצהרת יצרן צמיגים באנגלית21/01/2015   להורדה נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לרכב כולל הצהרת יצרן צמיגים באנגלית
19/15בדיקת מסנני שמן סיכה במנוע שריפה פנימית בכלי רכב01/01/2015   להורדה בדיקת מסנני שמן סיכה במנוע שריפה פנימית בכלי רכב
18/04מנופים לטעינה עצמית ברכב משא - שחרור מהמכס01/06/2015   להורדה מנופים לטעינה עצמית ברכב משא - שחרור מהמכס
01/07פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל03/12/2007   להורדה פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל
27/06רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ ישירות מיצרן המערכת07/03/2006   להורדה רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ ישירות מיצרן המערכת
27/06 ארישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ באמצעות סוכן מורשה מחו"ל של יצרן המערכת המקורי05/03/2006   להורדה רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ באמצעות סוכן מורשה מחו"ל של יצרן המערכת המקורי
27/14נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים מן הסוג המשמש בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה/טרקטורון/טרקטור משא/רכב שטח וציוד המיועד לצורכי תעשיה01/01/2014   להורדה נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים מן הסוג המשמש בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה/טרקטורון/טרקטור משא/רכב שטח וציוד המיועד לצורכי תעשיה
116/13טיפול בצמיגים פגומים במסגרת תקופת אחריות ובדיקתם ע"י מעבדה מוסמכת18/11/2013   להורדה טיפול בצמיגים פגומים במסגרת תקופת אחריות ובדיקתם ע"י מעבדה מוסמכת
22/07 קריאה חוזרת למוצרי תעבורה פגומים 12/05/2013  להורדה קריאה חוזרת למוצרי תעבורה פגומים
31/08 נוהל סימון מוצרי תעבורה מיבוא ומיצור מקומי בתקן, שם יצרן וארץ היצור 09/12/2008  להורדה נוהל סימון מוצרי תעבורה מיבוא ומיצור מקומי בתקן, שם יצרן וארץ היצור
09/06 נוהל עבודה עם המעבדות המוסמכות 22/01/2006  להורדה נוהל עבודה עם המעבדות המוסמכות
30/04נוהל יבוא ושחרור התקני ריסון לילדים בכלי רכב09/02/2004   להורדה נוהל יבוא ושחרור התקני ריסון לילדים בכלי רכב
12/04רישוי יבוא רפידות בלם ומצמד לכלי רכב19/07/2004   להורדה רישוי יבוא רפידות בלם ומצמד לכלי רכב
26/04נוהל בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למרכבים לרכב משא, ווי גרירה (התקני צימוד ) והתקנתם ברכב לצורך קבלת רשיון יצור28/10/2004   להורדה נוהל בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למרכבים לרכב משא, ווי גרירה (התקני צימוד ) והתקנתם ברכב לצורך קבלת רשיון יצור
25/04נוהל אשרור יבוא מוצרי תעבורה לתושבי האוטונומיה27/10/2004   להורדה נוהל אשרור יבוא מוצרי תעבורה לתושבי האוטונומיה
19/04רישוי יבוא תיבת הגה (מסרק) חליפי לרכב ועממי פליטה לאופנוע19/07/2004   להורדה רישוי יבוא תיבת הגה (מסרק) חליפי לרכב ועממי פליטה לאופנוע
03/04מכירת צמיגים חדשים/משומשים לחידוש ייצור ופסילה שאינם מיועדים לשימוש ברכב26/09/2004   להורדה מכירת צמיגים חדשים/משומשים לחידוש ייצור ופסילה שאינם מיועדים לשימוש ברכב
17/04 רישוי יבוא/ייצור מוצרי תעבורה מסוג O.E.M ותחליפי 20/07/2004  להורדה רישוי יבוא/ייצור מוצרי תעבורה מסוג O.E.M ותחליפי
11/04 נוהל רישוי יבוא/ייצור פנסי בלימה מוגבה לרכב 18/07/2004  להורדה נוהל רישוי יבוא/ייצור פנסי בלימה מוגבה לרכב
02/04נוהל רישוי - מערכת למניעת נעילת גלגלים A.B.S וטכוגרפים לרכב07/06/2004   להורדה נוהל רישוי - מערכת למניעת נעילת גלגלים A.B.S וטכוגרפים לרכב
23/04יבוא, יצור , הטבעה , שיווק , הנפקה ורישום לוחיות זיהוי לכלי רכב02/11/2004   להורדה יבוא, יצור , הטבעה , שיווק , הנפקה ורישום לוחיות זיהוי לכלי רכב
01/04 ביצוע פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל 06/06/2004  להורדה ביצוע פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל