הנהלים המפורטים להלן, נקבעו בהתאם לצו הפיקוח של מצרכים ושירותים
(ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם),התשמ"ג – 1983 | להורדה.

שם הנוהלמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
נוהל הגשת בקשה לרשיון סחר לחלקי חילוף חדשים לאופניים חשמליים מרץ 2010  להורדה נוהל הגשת בקשה לרשיון סחר לחלקי חילוף חדשים לאופניים חשמליים
נוהל הגשת בקשה לרשיון סחר לחלקי חילוף חדשים לקורקינט חשמלי דצמבר 2010  להורדה נוהל הגשת בקשה לרשיון סחר לחלקי חילוף חדשים לקורקינט חשמלי
נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר לערכות גפ"מ לרכב ספטמבר 2009  להורדה נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר לערכות גפ"מ לרכב
נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר בצמיגים ואבובים ספטמבר 2009  להורדה נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר בצמיגים ואבובים
נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר במוצרי תעבורה (למעט צמיגים ואבובים וערכות גפ"מ) ספטמבר 2009  להורדה נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר במוצרי תעבורה
נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר להתקני ריסון המיועדים לתינוקות ומותקנים בכלי רכב ספטמבר 2009  להורדה נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר להתקני ריסון המיועדים לתינוקות ומותקנים בכלי רכב
נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר - קסדות לאופנועים ולאופניים ספטמבר 2009  להורדה נוהל הגשת בקשה לרישיון סחר - קסדות לאופנועים ולאופניים
נוהל בקשה לרישיון סחר במוצרי תעבורה - התקני ריסון, קסדות לאופנועים ואופניים מאי 2004  להורדה נוהל בקשה לרישיון סחר במוצרי תעבורה - התקני ריסון, קסדות לאופנועים ואופניים

הערה
בנהלים אלו אגף הרכב ושירותי תחזוקה מוגדר כ"הרשות".