בהתאם להחלטת ממשלה מס' 195 בשנת 2009 להגביר את התחרות בשוק הרכב בישראל ע"י פתיחת ענף הרכב ליבוא ולאור חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 אשר אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית.
החוק כולל עדכון והסדרת השירותים בענף הרכב, לרבות בתחום הייבוא, כדי להבטיח כל אלה: רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים, שמירה על בטיחות הרכב, הגנה על שלום הציבור ובטיחותו, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם של תנאים הולמים במקומות מתן השירותים, קידומה של התחרות בענף הרכב והגנת הצרכן.

מספרשם הנוהלמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
3/16 נוהל למתן רישיון כיבואן זעיר ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיון יבוא 03/12/2017  להורדה נוהל למתן רישיון כיבואן זעיר ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיון יבוא
10/13 נוהל יבוא רכב תפעולי 02/08/2017  להורדה נוהל יבוא רכב תפעולי
01/17 תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך,
טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת
16/07/2017  להורדה תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טונות)
2/16 נוהל למתן רישיון יבואן ישיר ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיונות יבוא רכב 03/12/2017  להורדה נוהל למתן רישיון יבואן ישיר ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיונות יבוא רכב
1/16 נוהל למתן רישיון כיבואן עקיף ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיון יבוא 03/12/2017  להורדה נוהל למתן רישיון כיבואן עקיף ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיון יבוא
07/13 יבוא מיוחד ע"י יצרן רכב מיובא הרשום כתאגיד בישראל לצורכי מחקר ופיתוח 23/07/2013  להורדה יבוא מיוחד ע"י יצרן רכב מיובא הרשום כתאגיד בישראל לצורכי מחקר ופיתוח