1. תצוגה בתערוכה
  יותר ליבואן לייבא דגמי רכב מכל סוג שהוא למטרות הדגמה בתערוכות בארץ רק אם תובטח החזרתם לחוץ לארץ עם סיום התערוכה. יש לקבל אישור מוקדם מאת רשות המיסים ליבוא בפטור מותנה טרם מתן רשיון יבוא.
 2. יבוא לשם יצוא
  יותר לייבא רכב למיתקון מיוחד בארץ לפרק זמן קצוב, ובתום פעולת המיתקון יוצא הרכב מהארץ. יש לקבל אישור מוקדם מאת רשות המיסים ליבוא בפטור מותנה טרם מתן רשיון היבוא.
 3. יבואן מורשה המיצג יצרן
  יותר ליבואן מורשה המיצג יצרן ליבא אב-טיפוס של מותג אותו יצרן אם המציא לרשות מכתב כוונות של היצרן למנותו כסוכן בישראל גם ללא זיהוי שנת ייצור במקום ה- 10 במספר השלדה בתנאים הבאים:
  • הרכב מיועד למטרות לימוד, ניסוי, הדרכה והדגמה באולם התצוגה וללימוד השוק המקומי.
  • הרכב יעמוד בתקנות התעבורה ודרישות משרד התחבורה למעט זיהוי שנת הייצור (VIN)
  • היבואן ימציא אישור מאת היצרן לספק ידע טכני ותחזוקתי לרכב.
  • הכמות שתאושר לאבי טיפוס אלה תעמוד על 10 יחידות (לרכב פרטי בלבד).
  • הרכב יירשם ע"ש היבואן בלבד ולא ניתן יהיה לבצע העברת בעלות.לחילופין, ניתן יהיה להחזיר את הרכב לחו"ל.
  • שנת הייצור תיקבע עפ"י השיטה שהיתה קיימת טרם שהונהגה שיטת זיהוי שנת הייצור במקום ה - 10 במספר השלדה, כלומר: אם הרכב ירד מפס הייצור לפני ה- 1.7 בשנה הקלנדרית, שנת הייצור תיהיה זהה לשנה הקלנדרית. אם הרכב ירד מפס הייצור החל מה-1.7 בשנה הקלנדרית, שנת הייצור תיהיה העוקבת הבאה אחריה.