בהתאם להחלטת ממשלה מס' 195 בשנת 2009 להגביר את התחרות בשוק הרכב בישראל ע"י פתיחת ענף הרכב ליבוא ולאור חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 אשר נכנס לתוקפו ביום 18.10.2016, אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם רשימת בעלי רישיונות יבואן תקפים.

  רשימת בעלי רישיונות יבואן תקפים להורדה