דרכי התקשרות וקבלת קהל

אגף הרכב ושירותי תחזוקה

סניף תל-אביב

כתובת: רחוב המלאכה 8, תל-אביב ת.ד. 57031, מיקוד 61570
פקס: 03-5618260

טיפול בבקשות לרישיונות יבוא לרכב ביבוא סדיר ע"י יבואנים מסחריים מורשים ובבקשות ליבוא רכב אישי.

מענה טלפוני: 5678* או 1-222-56-78
קבלת קהל: בתיאום מראש

סניף ירושלים

כתובת: רחוב בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, ת.ד. 867 ירושלים
פקס: 02-6663307

טיפול בבקשות לרישיונות יבוא לרכב ביבוא סדיר ע"י יבואנים מסחריים מורשים ובקשות להסרת הגבלת העברת בעלות ליבוא אישי.

מענה טלפוני: 5678* או 1-222-56-78
קבלת קהל: בתיאום מראש