שם הטופססוג הטופס
הקבצים להורדה בפורמט PDF
  בקשה לאישור או לרישיון יבוא רכב ביבוא אישי    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  בקשה לרשיון יבוא (ליבוא מסחרי בלבד)    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  נספח טכני לבקשה לרשיון יבוא רכב / אופנוע (ליבוא מסחרי בלבד)    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רישיון (ליבוא מסחרי בלבד)    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  טופס בקשה לאישור יבוא אישי לצריכה עצמית חלקי חילוף ומכללים לרכב  להורדה טופס בקשה לאישור יבוא אישי לצריכה עצמית חלקי חילוף ומכללים לרכב  
  נוסח הסכם מתווך ביבוא אישי  להורדה נוסח הסכם מתווך ביבוא אישי  
  תצהיר - התחיבות לגבי נכונות פרטי הבקשה של רשיון היבוא  להורדה תצהיר - התחיבות לגבי נכונות פרטי הבקשה של רשיון היבוא  
  תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות  להורדה תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות  
  תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי  להורדה תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי  
  אישור מתן שירות לרכב ביבוא אישי - אישור שירות ממוסך  להורדה אישור מתן שירות לרכב ביבוא אישי - אישור שירות ממוסך  
  בקשה להוצאת רישיון כמתווך ביבוא אישי  להורדה  בקשה להוצאת רישיון כמתווך ביבוא אישי