שם הטופססוג הטופס
הקבצים להורדה בפורמט PDF
  בקשה לאישור או לרישיון יבוא רכב ביבוא אישי    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  בקשה לרשיון יבוא (ליבוא מסחרי בלבד)    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  נספח טכני לבקשה לרשיון יבוא רכב / אופנוע (ליבוא מסחרי בלבד)    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רישיון (ליבוא מסחרי בלבד)    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  בקשה לרישיון ייבוא מוצרי תעבורה    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  בקשה לרישיון יבוא ציוד מכני הנדסי    מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי
  נוסח הסכם מתווך ביבוא אישי  להורדה נוסח הסכם מתווך ביבוא אישי  
  תצהיר - התחיבות לגבי נכונות פרטי הבקשה של רשיון היבוא  להורדה תצהיר - התחיבות לגבי נכונות פרטי הבקשה של רשיון היבוא  
  תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות  להורדה תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות  
  תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי  להורדה תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי  
  אישור מתן שירות לרכב ביבוא אישי - אישור שירות ממוסך  להורדה אישור מתן שירות לרכב ביבוא אישי - אישור שירות ממוסך  
  בקשה להוצאת רישיון כמתווך ביבוא אישי  להורדה  בקשה להוצאת רישיון כמתווך ביבוא אישי