יבוא אישי היא בהחלט דרך לגיטימית וזכותו של אדם במדינת ישראל לרכוש לעצמו רכב, לשימושו האישי והמשפחתי. בשל מורכבות התהליך והצורך לבוא במגע עם מספר רשויות, כדאי לוודא את הפרטים הבאים למען פישוט ההליך וסיומו במהרה:

1רישיון נהיגה ישראלי
על המבקש לוודא כי הינו מחזיק ברישיון נהיגה ישראלי בתוקף בדרגה המתאימה לסוג הרכב המבוקש
2סוג הרכב
יש לוודא כי מדובר ברכב פרטי מסוג M1 או ברכב מסוג M2 עבור נכה כמצוין בהוראת הנוהל ולא ברכב מסחרי כגון טנדרים וכיו"ב וכן יש לוודא מהו מועד הייצור של הרכב: ניתן לייבא רכב אם טרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו ועד למועד רישומו בארץ (48 חודשים לתושב חוזר), מומלץ שלא לייבא רכב באם חלפו למעלה מ-22 חודשים ממועד הייצור.  באם מדובר ברכב אספנות, יש לוודא כי חלפו 30 שנים משנת ייצורו (MODEL YEAR)
3מסלולים ליבוא רכב
ישנם שני מסלולים ליבוא רכב:
  • רישיון יבוא לרכב עבור דגמים שאינם מיובאים לישראל ביבוא סדיר.
  • אישור יבוא לרכב המיובא ארצה ביבוא סדיר ע"י יבואן רכב מורשה.
חשוב לדעת כי הנתון הקובע לעניין זה הינו קוד הדגם, להבדיל מהכינוי המסחרי של הרכב.

הגשת בקשה לאישור או לרישיון יבוא רכב מתבצעת באמצעות טופס מקוון  בצרוף המסמכים הנדרשים (מוגבל עד 200kB). לאחר סיום הבקשה ניתן להעביר מסמכים נוספים באמצעות טופס בקשה  להשלמת מסמכים לרכב ביבוא אישי.

4SALVAGE או TOTAL LOSS
יש לוודא כי הרכב המיועד לא ניזוק בחו"ל כך שיימנע רישומו בארץ, יודגש כי לא ניתן לייבא רכב שהוכרז כ- SALVAGE או TOTAL LOSS בחו"ל וכן כי הרכב מאושר לנסיעה ולרישוי במדינת הייצוא
5מערכת בקרת יציבות
יש לוודא כי ברכב מותקנת מערכת בקרת יציבות (ESP), זאת עפ"י המפרט הטכני של הרכב וכן עפ"י נורת חיווי בלוח המחוונים
6דרישות תקינה
יובהר כי ניתן לייבא רכב אשר יוצר בתקינה פדראלית של ארה"ב או בתקינה קנדית, גם אם יוצר מחוץ למדינות נפט"א כמצוין בהוראת הנוהל
7סיוע ועזרה
מייבא רכב ביבוא אישי יכול להתקשר בהסכם תיווך בכתב, כמפורט בסעיף 70(א) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016, עם בעל רישיון מתווך ביבוא אישי בתוקף, לשם ייעוץ, הדרכה או איתור רכב, לשם התקשרות של צדדים בעסקה לרכישת רכב במדינת חוץ וייבואו של הרכב.
8שינויים טכניים
יש לוודא כי לא בוצע ברכב שינוי מבנה כלשהו לרבות מידות הרכב, משקלו הכולל, משקלו העצמי, במידות הצמיגים, בסוג ההנעה במספר הסרנים, בדגם המנוע, בנפח המנוע ובהספקו למעט רכב קרוואן ממונע (MOTOR HOME) ורכב מסוג M2 לנכה בהתאם להוראת הנוהל
9מגבלת העברת בעלות
יש לדעת כי על רכב המיובא ביבוא אישי מוטלת מגבלת העברת בעלות למשך 12 חודשים
10מתן מידע אודות מצב הבקשה
לרשותכם עומד מוקד רישוי קול שמספרו 5678* המאפשר מתן מידע אודות מצב הבקשה וניתן לשלוח באמצעות המוקד שאילתות למחלקת יבוא בעניין הבקשה. לתשומת לבכם, טיפול בבקשה ליבוא אישי של רכב אורכת 21 ימי עבודה לכל היותר