מספרשם הנוהלמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF | להורדה מאתר gov.il
02/12 נוהל למתן רישיון יבוא אישי של רכב נוסעים פרטי מסוג M1,
רכב נכה מסוג M2, אוטובוס זעיר M2, אופנוע מסוג L, רכב מסחרי מסוג N1 לאזרח תושב ישראל ולתושב חוזר
26/03/2018  להורדה נוהל למתן רישיון יבוא אישי של רכב נוסעים פרטי
  נוהל לעולים חדשים
יבוא אישי של רכב שאינו מופיע בהודעת הרשות המוסמכת בדבר יבוא אישי
05/02/2017  להורדה נוהל לעולים חדשים
4/16 הוצאת רישיון כמתווך בייבוא אישי 22/01/2017  להורדה הוצאת רישיון כמתווך בייבוא אישי
004/13 מתן רישיון יבוא אישי של רכב אספנות 19/10/2016  להורדה מתן רישיון יבוא אישי של רכב אספנות
T-03-2015 נוהל אישור רכב המיובא לישראל בידי תייר 02/17/2015  להורדה נוהל אישור רכב המיובא לישראל בידי תייר
T-03-2015 Approval Procedure for Importation of a Vehicle in to Israel by a Tourist 02/17/2015  להורדה Approval Procedure for Importation of a Vehicle in to Israel by a Tourist
0048 יבוא טרקטורונים לשימוש אישי 23/07/2011  להורדה יבוא טרקטורונים לשימוש אישי
018/2014 חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב מסוג N1-M1 01/01/2015  להורדה חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב מסוג N1-M1
T 0211-02 בדיקת רכב ביבוא אישי לפי תקנה 309 לתקנות התעבורה 06/10/2010  להורדה שם_הטופס
  נוהל הגשת בקשה להסרת הגבלת העברת בעלות מרכב ביבוא אישי 23/09/2009  להורדה נוהל הגשת בקשה להסרת הגבלת העברת בעלות מרכב ביבוא אישי