יש להגיש את הטפסים למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך

  • טופס להורדה והדפסה למילוי ידני בפורמט PDF
  • טופס מקוון למילוי דרך אתר שירות הטפסים הממשלתי

לכתובות ומועדי קבלת קהל במשרדי הרישוי