נתונים לחישוב תשלום אגרת חידוש רישיון רכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל עד 3500 ק"ג.

על מנת לחשב את האגרה לתשלום יש לקחת את סכום האגרה מתוך השורה התואמת  לקבוצה אליה משתייך הרכב כפי שמופיעה ברישיון הרכב בצד שמאל, מתוך העמודה התואמת יש לקחת את שנת עלית הרכב לכביש. לסכום זה יש להוסיף את הסכום הנוסף עבור רשות השידור בסך 153 ש"ח.

קבוצהשנת עליה לכביש ואגרה בש"ח
הטבלה מתייחסת לאגרות החל מחודש אפריל 2016.
  2014-2016 2011-2013 2007-2010 2006 ומטה
1 1050 920 806 705
2 1336 1165 1021 893
3 1611 1409 1234 1077
4 1921 1634 1390 1181
5 2200 1813 1496 1236
6 3124 2343 1757 1315
7 4452 3115 2181 1527
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי

הנחת רישיון רכב לחייל מילואים

  • הנחה 1 נקודת זיכוי - 59 ש"ח
  • הנחה 1.5 נקודת זיכוי - 118 ש"ח
  • הנחה 2 נקודת זיכוי - 177 ש"ח

רכב משא

רכב מסחרי שמשקלו הכולל 3501 ק"ג ומעלה, רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרפות, רכב חילוץ ורכב חשמלי

רכב בנזין - 382 ש"ח
רכב דיזל - משקל כוללאגרה בש"ח
עד 16000 1938
מ-16001 עד 20000 2431
מ- 20001 ומעלה 3350

מוניות ורכב פרטי להסעת סיור

 מקומות הישיבהאגרה בש"ח
בנזין עד 4 139
5 ומעלה 188
דיזל עד 4 650
5 ומעלה 1062

אופנוע, תלת אופנוע, אופנוע עם רכב צדי נפח מנוע

נפח מנועאגרה בש"ח
עד 50 43
מ- 51 עד 150 164
מ- 151 ומעלה 303
מנוע חשמלי 43

אוטובוס וטיולית

  • בנזין - 555 ש"ח
  • דיזל - 1025 ש"ח

טרקטור

  • בנזין - 232 ש"ח, לשנתיים 464 ש"ח
  • דיזל- 678 ש"ח, לשנתיים 1356ש"ח

גרור

משקל כוללאגרה בש"ח
עד 4000 67
מ- 4001 עד 8000 164
מ-8001 ומעלה 372