תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים

  • M1 רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג כגון: רכב פרטי נוסעים, מונית
  • M2 רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג כגון: אוטובוס, זוטובוס
  • M3 רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים מלבד מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עולה על 5,000 ק"ג