תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין וכן רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה

  • N1 רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
  • N2 רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג
  • N3 רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר העולה על 12,000 ק"ג