אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין וכן רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה

בעל רישיון נהיגה B (פרטי) - רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 1,500 ק"ג
בעל רישיון נהיגה C1 (משא) - רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג
בעל רישיון נהיגה EC רשאי לגרור גרור ללא הגבלת משקל

  • O1 גרור במשקל כולל מותר עד 750 ק"ג
  • O2 גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 750 ועד 3,500 ק"ג
  • O3 גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 3,500 ועד 10,000 ק"ג
  • O4 גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 10,000 ק"ג
  • OT גרור לטרקטור