תקנה 290 לתקנות התעבורה מעגנת את התנאים בהם יהיה ניתן לפטור אזרח מתשלום אגרת רישוי רכב.
להלן התנאים:
  • הפקדת רישיון רכב שלא יהיה בשימוש לפרק זמן ממושך
  • נמסרה לגביו הודעת אי שימוש מאת משטרת ישראל
  • הרכב יצא מכלל שימוש בגלל תאונה שאירעה לו; (אובדן גמור - דיווח שמאי רכב)
  • בעל הרכב נפטר (תעודת פטירה)
  • בעל הרכב אושפז בבית חולים באורח פתאומי (יהיה עליו להגיש בקשה חריגה ולצרף מסמכים מבית החולים המעידים על אשפוז למשך כל התקופה המבוקשת)
  • הרכב נתפס על ידי רשות מוסמכת לפי דין (יהיה עליו להביא אישור מאת הרשות המוסמכת כי הרכב נתפס בידי הרשות לפרק הזמן מבוקש)
  • הרכב נגנב, נמסרה למשטרה הודעה על כך והוא לא הוחזר לבעליו בתוך חודש ימים מיום ההודעה

בעל רכב יהיה זכאי להחזר האגרה ששילם אם הגיש את הבקשה להחזר לא יאוחר מ-3 שנים מהיום הקובע.

אזרח שמגיע לו החזר בשל אחת מהסיבות הנ"ל, עליו להגיש בקשה למשרד הרישוי להחזר תשלום אגרת רישוי באמצעות טופס בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי רכב ובצירוף צילום צ'ק ריק לאימות נתוני הבנק. ניתן להגיע אישית למשרד הרישוי או לשלוח את הבקשה בדואר ישראל.

החזר בגין רכב גנוב ואובדן, ניתן לפנות דרך חברות הביטוח, וכדי שהבקשה תוזן למערכת הרישוי עם הפרטים המדוייקים של הבנק, יש להעביר נתונים נכונים.

הטיפול באגף הכספים אורך כ- 45 ימים מיום הזנת הבקשה למערכת הרישוי.
בקשה שתועבר ישירות לאגף הכספים ללא פניה קודמת לרישוי או לחברת הביטוח לא תטופל.