על פי החוק, אחת לשנה, חובה על בעל רכב רשום, לבצע לרכבו מבחן כשירות תנועה (מבחן רישוי - טסט). את המבחן השנתי ניתן לבצע באחד ממכוני הרישוי הפזורים ברחבי המדינה.
לפני ביצוע מבחן הרישוי יש לשלם את אגרת הרישוי השנתית לרכב

ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי
יש להציג במכון הרישוי את רישיון הרכב המשולם. כל אסמכתא אחרת חוץ מרישיון רכב משולם לא תתקבל במכון הרישוי. לא ניתן יהיה לבצע מבחן רישוי על סמך האסמכתא לתשלום.

להלן המסמכים, לרבות הבדיקות שיש לבצע טרם ביצוע מבחן הרישוי:
 • יש לשלם את רישיון הרכב המקורי
 • יש להצטייד בתעודת זהות מקורית של בעל הרכב הרשום, במידה והמבחן מתבצע באמצעות מיופה כוח, יש להצטייד ביפוי כוח (מצורף לחידוש רישיון הרכב) ותעודת זהות מקורית של בעל הרכב ושל מיופה הכח
 • יש להציג את תעודת הביטוח המקורית בתוקף
 • גיל הרכב מעל 15 שנים - יש להציג אישור מאת מוסך מורשה המעיד על ביצוע בדיקה ותקינות מערכת הבלמים (ללא האישור, לא ניתן יהיה לבצע מבחן רישוי)
 • גיל הרכב מעל 19 שנים - יש להתיג אישור מאת מוסך מורשה המעיד על בדיקה ותקינות מערכת הבלמים (ללא האישור, לא ניתן יהיה לבצע מבחן רישוי)
 • יש לבצע בדיקת מערכת התאורה ברכב, כולל 4 מהבהבים
 • יש לבצע בדיקת תקינות המגבים ותקינות מערכת התזת מים לשמשות (מגבים יבשים או קרועים יש להחליף)
 • יש לבצע בדיקה אם ברכב יש משולש אזהרה, מגבה, אפוד זוהר, אשפתון, מכשיר כיבוי אש (מכשיר כיבוי אש מתייחס לרכב מסחרי)
 • יש לבצע בדיקת תקינות המראות ברכב (מראות שבורות או סדוקות יש להחליף)
 • יש לבצע בדיקת תקינות הצמיגים (כולל רזרבי).יש להחליף צמיגים יבשים, סדוקים או שחוקים

חשוב לדעת
 • כיוון אורות לפנסי חזית כלולים במחיר בדיקת הרישוי
 • חל איסור על המכון לבצע כיוון גלגלים לרכב שנפסל על ידו בגין ליקוי זה. (למעט רכב שנפסל בגין מערכת ההיגוי ו/או הבלמים ובמבחן החוזר כיוון הגלגלים היה לקוי)
 • במידה והרכב נפסל בגין ליקויים בטיחותיים, על בעל הרכב הרשום לתקן את הליקויים ולהמציא אישור מוסך וחשבונית תיקון, כתנאי לקבלת הרכב לבדיקה חוזרת
 • ביצוע מבחן רישוי שנתי (טסט) אינה מהווה תחליף לטיפולים התקופתיים הנדרשים עפ"י הוראות יצרן הרכב