רישיון רכב או חידושו יהיה לתקופה של שנה אחת (למעט חריגים).
בכל שנה, עם פקיעת תוקף רישיון הרכב, נשלח לבעל הרכב חידוש רישיון רכב. על מנת לתת לרישיון הרכב תוקף יש לשלם את אגרת הרישוי ולבצע מבחן רישוי שנתי (טסט).

במידה ולא קיבלתם את רישיון הרכב ניתן לברר את הסיבה לכך:
 • באמצעות פניה למרכז מידע ארצי רישוי קול 5678*
 • באמצעות פניה מקוונת לרשות הרישוי
  בקשה לחידוש רישיון רכב באמצעות פניה מקוונת לרשות הרישוי, כרוכה בתוספת עמלה של 27 ₪ על סכום האגרה המקורי לתשלום.
 • בסניף משרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריך
  בקשה לביצוע חידוש רישיון רכב במשרד הרישוי כרוכה בתוספת עמלה של 27 ₪ על סכום האגרה המקורי לתשלום.

לידיעתכם
ניתן להנפיק רישיון הרכב משולם במקום באמצעות עמדות שירות עצמי רשיומט

תנאים לחידוש רישיון רכב

 • רכב פרטי חדש יחויב במבחן רישוי שנתי (טסט) ראשון רק לאחר שלוש שנים. ברישיון הרכב אשר ישלח לאזרח יהיה כתוב פטור ממבחן רישוי שנתי. רכב פרטי חדש לא פטור מתשלום אגרת רישוי שנתית. רכב פרטי חדש אשר מקוריותו השכרה או החכר (ליסינג) - יחויב במבחן רישוי שנתי (טסט) ראשון, כעבור שנתיים מיום הרכישה. לא פטור מתשלום אגרת רישוי שנתית.
 • רכב שמלאו לו 15 שנים חייב באישור תקינות מערכת הבלמים מאת מוסך מורשה לפני הגיעו לטסט וזאת בנוסף לביצוע מבחן רישוי (טסט).
 • חידוש רישיון לרכב מיושן יהיה לשישה חודשים. לפני ביצוע מבחן רישוי שנתי (טסט) עליו להציג אישור תקינות מערכת בלמים מאת מוסך מורשה. לא יחודש רישיון לרכב מיושן אם חלפו שנתיים מיום שפג תוקף רישיונו.
 • חידוש רישיון לרכב אספנות   יהיה פעם אחת בשנה והוא מחויב בהצגת אישור תקינות מערכת הבלמים, מאת מוסך מורשה וזאת בנוסף למבחן רישוי שנתי (טסט).
 • חידוש רישיון לטרקטור - אחת לשנתיים